Wirecard İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

TÖDEB Bilgilendirme Metni

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme Broşürü

Broşür için tıklayınız

Wirecard Web Sitesi Çerez Bilgilendirme Metni

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Güvenlik Uyarıları

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Üye İşyeri Sözleşmesi

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Kart Saklama Sözleşmesi

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Kullanıcı Sözleşmesi

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

DUYURU: Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Zorunluluğu

Tam metne ulaşmak için tıklayınız.